Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Obavještenje o javnoj nabavci- Pružanje usluga prijevoza vojnih invalida i članova porodica šehida/poginulih boraca s prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u javnom saobraćaju na registrovanim općinskim, kantonalnim i međuentitetskim linijama
Aktivnosti ministarstva
Kontakt
1. Slavne višegradske brigade 2a,
73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 228 811; + 387 38 243 071
Fax: + 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

mr. EDIN AGANOVIĆ, dr.vet.med.
Tel/Fax: + 387 38 228 811
e-mail: edin.aganovic@bpkg.gov.ba; edinaganovic@gmail.com

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.