Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
PROJEKT STAMBENOG ZBRINJAVANJA BORAČKIH POPULACIJA ZA 2018. GODINU
Utvrđena konačna-rang lista korisnika sredstava za stambeno zbrinjavanje
Datum: 24.05.2019.

Ministar za boračka pitanja Edin Aganović upoznao je javnost da je Vlada Bosansko-podirnjskog kantona Goražde na svojoj današnjoj sjednici razmatrala prijedlog odluke o konačnoj rang-listi korisnika po Projektu zbrinjavanja pripadnika boračka populacija.

– To je projekt stambenog zbrinjavanja iz 2018. godine. Realizacija je započeta i trebala je da se završi u 2018. godini, međutim obaveza je prenesena u ovu godinu. Projekt je bio u iznosu od 125.000 KM. U novembru mjesecu prošle godine izašla je rang lista, nakon toga smo imali jedan sudski spor, gdje je ona korigovana i teret realizacije je prenesen u ovu godinu – kazao je on.

Navodeći više detalja o ovom projektu, ministar Aganović je kazao da su prvobitno predviđena sredstva za njegovu realizaciju smanjena na iznos od 110.000 KM, kao što su smanjena i za realizaciju drugih projekata i aktivnosti iz nadležnosti drugih ministarstava u prošloj godini, zbog nedostatka sredstava u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

– Danas smo na Vladi usvojili konačnu rang-listu, gdje smo zbog nedostatka sredstava donijeli odluku da će se procentualno, po 12 posto, svim korisnicima smanjiti iznos sredstava i da će se isplata vršiti u u tri jednaka anuiteta, znači, u naredna tri mjeseca. Nažalost, morali smo da potegnemo za takvom mjerom da bi uopšte mogli da na vrijeme implementiramo tu obavezu – kazao je ministar Edin Aganović.

Prema njegovim riječima, projektom stambenog zbrinjavanja obuhvaćeno je ukupno 118 korisnika koji će dodijeljena sredstva koristiti za popravke i sanacije na svojim stambenim objektima, poput zamjene stolarije, popravke krovova, fasadnih radova i sl, a iznosi koji će biti dodijeljeni pojedinačnim korisnicima kretat će se u iznosima od 600-1.700 KM.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
1. Slavne višegradske brigade 2a,
73000 Goražde, BiH
Tel: ++ 387 38 224 263; 228 811
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: bizbpk@bih.net.ba
 
 
MINISTAR

mr. EDIN AGANOVIĆ, dr.vet.med.
Tel: ++ 387 38 224 263
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: edin.aganovic@bpkg.gov.ba; edinaganovic@gmail.com

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.