Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Na 43.redovnoj sjednici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  
Za prava boraca i članova njihovih porodica, čija je realizacija regulisana u danas usvojenim pravilnicima, obezbijeđeno 430.000 KM
Datum: 28.02.2020.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 43.redovnoj sjednici razmatrala je prijedloge odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja te dala saglasnost na niz pravilnika kojima se regulišu prava boraca i članova njihovih porodica utvrđena u Zakonu o dopunskim pravima branilaca BPK Goražde.

Usvojeni su pravilnici o uslovima, načinu i kriterijima za ostvarivanje drugih prava u skladu sa posebnim propisom; za odobravanje jednokratne novčane pomoći za socijalne potrebe braniocima i članovima njihovih porodica BPK Goražde; za ostvarivanje prava na izgradnju nišana/nadgrobnih spomenika i spomen obilježja; za utvrđivanje prava na besplatnu i povlaštenu vožnju, Pravilnik o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za liječenje branilaca i članova njihovih porodica te Pravilnik o uslovima, načinu, kriterijima i postupka za raspodjelu sredstava za rad udruženja koja se finansiraju/sufinansiraju iz budžeta i finansiranja/sufinansiranja projekata i aktivnosti udruženja boračkih populacija.

Za realizaciju ovih prava boračke populacije u okviru programa utroška sredstava- Tekući transferi neporofitnim organizacijama i Tekući tranferi pojednicima, u budžetu Ministarstva za boračka pitanja obezbijeđena su sredstva u iznosu od 430.000 KM.

Ona će se, kako ističe resorni ministar, dodijeljivati nakon što ministarstvo raspiše i okonča javne pozive za svako od ovih prava utvrđenih u zakonu.

Vlada je takođe dala saglasnost na izmjene i dopune Programa utroška sredstava Ministarstva za boračka pitanje sa ekonomskog koda-Tekući transferi pojedincima.

U njemu se dodaje novi stav koji glasi da će se svi postupci započeti prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu okončati po odredbama starog Zakona, a sredstva obezbijediti u okviru posebnih/specifičnih ciljeva.

Takođe, osigurat će se isplata sredstava i korisnicima koji su ostvarili pravo na osnovo obezbjeđenje po odredbama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
1. Slavne višegradske brigade 2a,
73000 Goražde, BiH
Tel: ++ 387 38 224 263; 228 811
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: bizbpk@bih.net.ba
 
 
MINISTAR

mr. EDIN AGANOVIĆ, dr.vet.med.
Tel: ++ 387 38 224 263
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: edin.aganovic@bpkg.gov.ba; edinaganovic@gmail.com

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.