Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Ministar za boračka pitanja u Vladi BPK Goražde Edin Aganović
Na području našeg kantona bilježi se porast broja demobilisanih boraca starosti do 57 godina koji ostvaruju pravo na egzistencijalnu naknadu
Datum: 23.08.2021.

Na području Bosansko -podrinjskog kantona (BPK) Goražde bilježi se porast broja demobilisanih boraca starosti do 57 godina,  koji ostvaruju pravo na egzistencijalnu naknadu.

Ministar za boračka pitanja Edin Aganović napominje da se, uprkos složenoj finansijskoj situaciji, ona isplaćuje redovno.

„ Već su isplaćene naknade za mjesec juli za 337 korisnika čiji je broj povećan u odnosu na prethodne mjesece, što se može povezati sa prošlom godinom kada je zbog pandemije određen broj lica ostao bez posla, a uslov da bi neko ušao u ovo pravo je da provede godinu dana na evidenciji nezaposlenih, pa se vjerovatno desilo da su te osobe početkom pandemije prijavljene na Službu za zapošljavanje tako da su ove godine stekle pravo na egzistencijalnu naknadu“ – pojašnjava Aganović.

Naglasio je da pravo na egzistencijalnu naknadu iz Budžeta BPK Goražde ostvaruje i jedan broj demobilisanih boraca Armije RBiH sa prebivalištem u entitetu Republika Srpska (RS)

„ Taj broj se kreće  oko 30 osoba i kao što smo i ranije govorili, za nas bi bilo vrlo značajno ukoliko se dese izmjene zakona na federalnom nivou a kojima je predviđeno da će isplatu naknade za demobilisane borce ispod 57 godina iz RS-a preuzeti federalno ministarstvo. Takođe, zanimljiv je i podatak da se u našoj bazi nalazi  28 žena bivših pripadnica Armije iz perioda 1992 – 1995. koje su korisnice egzistencijalne naknade“ – dodao je on.

Resorni ministar podsjeća da u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu i odlukom Vlade BPK o visini koeficijenta, egzistencijalna naknada za demobilisane borce do 57 godina starosti na području ovog kantona iznosi 4 KM po mjesecu provedenom u oružanim snagama tokom rata, tako da se na mjesečnom nivou po ovom osnovu  izdvaja od 60.000 do 65.000 KM, dok je ukupno u budžetu za ovu godinu planirano oko 740.000 KM.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.