Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i ministar za boračka pitanja sastali se sa načelnikom općine Trnovo i vršiocem dužnosti federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog rata FBiH
Razgovarano o mogućnostima realizacije zajedničkih projekata, s akcentom na infrastrukturne projekte
Datum: 11.02.2022.

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i ministar za boračka pitanja Edin Aganović sastali su se danas sa  načelnikom općine Trnovo Ibrom Berilom, a sastanku je prisustvovao i  vršilac dužnosti federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog rata FBiH Mirza Terzo.

Prilikom susreta, razgovarano je mogućnostima realizacije zajedničkih projekata s akcentom na infrastrukturne projekte, kao i podršci koju u finansijskom smislu može pružiti općina Trnovo neodrživim općinama u sastavu BPK Goražde, Foči  i Pale u FBiH, kako bi uz podršku Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, pružile bolje uslove za život građana na ovim prostorima.

„Naš zajednički cilj je da realizujemo infrastrukturne projekte kako bi se poboljšala putna infrastruktura s ciljem povezivanja povratničkih naselja koja gravitiraju na ovom području, ali i području općine Trnovo.  Tu mogućnost vidimo u zajedničkom udruživanju finansijskih sredstava kako bismo aplicirali  prema  Federalnom ministarstvu za izbjegla i raseljena lica, a prilikom današnjeg sastanka razgovarali smo i o drugim projektima od značaja za naš kanton. Pored potpisanog sporazuma o finansiranju izgradnje spomen obilježja komandantu rahmetli Zaimu Imamoviću, razgovarali smo i  o realizaciji projekta izgradnje spomen obilježja na Grepku, kako bismo također, udruživanjem sredstava mogli izgraditi jedno reprezentativno spomen obilježje svim onim braniocima koji su svoj život dali za ono što mi danas imamo“- ovom prilikom kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Da podrška općine Trnovo i drugim projektima od značaja za naš kanton neće izostati potvrđuje načelnik Berilo.

„Spremni smo razgovarati i o nekim drugim projektima kako bismo općinu Trnovo približili Goraždu i obratno, da ta komunikacija ide Goražde-Trnovo-Sarajevo i smatram da će to sigurno dati rezultate. Kao što smo pružili podršku realizaciji projekta izgradnje spomen obilježja Zaimu Imamoviću, spremni smo pružiti podršku i drugim općinama u sastavu BPK Goražde, kao i samom kantonu kada je je riječ o razvojnim projektima i  o tome ćemo konkretno razgovarati sa načelnicima i premijerkom BPK Goražde“-naglašava načelnik Berilo.

Nakon potpisanog sporazuma kojim će općina Trnovo sa 90.000 KM finansirati izgradnju spomen obilježja heroju odbrane BiH rahmetli komandantu Zaimu Imamoviću u Goraždu, Vlada BPK Goražde odnosno Ministarstvo za boračka pitanja koje je ranije bilo  investitor projekta, morat će prema riječima  ministra Aganovića, te odluke staviti van snage kako bi se ta nadležnost dala Gradu Goražde, a podrška njegovoj realizaciji neće izostati ni sa nivoa BPK Goražde.

„Vlada BPK Goražde i resorno ministarstvo će podržati ovaj projekat u onom obimu koliko to bude trebalo i u budžetu za 2022.godinu za tu namjenu planirali smo  finansijska sredstva. Prema idejnom rješenju koje je prezentirao gradonačelnik, radi se o jednom drugačijem konceptu izgradnje spomen obilježja, kako bi se maksimalno sačuvala zelena površina na lokaciji previđenoj za gradnju u ulici Zaima Imamovića u Goraždu“-naglašava ministar za boračka pitanja BPK Goražde Edin Aganović.

Pored podrške  projektima BPK Goražde i lokalnih zajednica u njegovom sastavu, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno solobodilačkog rata kao i do sada će nastaviti finansirati projekte kako izgradnje spomen obilježja, tako i obilježavanja značajnih događaja i datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata- kazao je Mirza Terzo, vršilac dužnosti federalnog ministra.

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.