Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Pripreme za utvrđivanje Programa obilježavanja značajnih događaja i datuma u 2012. godini
Upućen javni poziv za podnošenje inicijativa, prijedloga i zahtjeva
Datum: 16.04.2012.

Odbor za obilježavanje značajnih događaja i datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.godina u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde raspisao je Javni poziv za podnošenje inicijativa, prijedloga i zahtjeva koji će se uvrstiti u Program obilježavanja značajnih događaja i datuma za 2012. godinu, odnosno finansirati iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja BPK Goražde.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, kao i grupe građana koji žele da učestvuju u obilježavanju značajnih događaja i datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina, koji se prema Odluci Skupštine BPK Goražde obilježavaju u periodu:

I) 04. – 11. maj – Dani otpora

II) 15. – 22. juni – “Grebak-put života”

III) 18. septembar – Dan Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Prijedloge, incijative i zahtjeve potrebno je, najkasnije do 23.04.2012.godine, dostaviti na Protokol Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ul. Prve slavne višegradske brigade 2a, sa naznakom –Odbor za obilježavanje značajnih događaja i datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.godina u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

S ciljem sačinjavanja prijedloga Programa obilježavanja koji će se uputiti Vladi BPK Goražde na konačno usvajanje, Odbor će provesti raspravu na koju će biti pozvani svi podnosioci aplikacija.

Javni poziv za podnošenje inicijativa, prijedloga i zahtjeva koji će se uvrstiti u program obilježavanja značajnih događaja i datuma za 2012. godinu

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
1. Slavne višegradske brigade 2a,
73000 Goražde, BiH
Tel: ++ 387 38 224 263; 228 811
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: bizbpk@bih.net.ba
 
 
MINISTAR

mr. EDIN AGANOVIĆ, dr.vet.med.
Tel: ++ 387 38 224 263
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: edin.aganovic@bpkg.gov.ba; edinaganovic@gmail.com

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.