Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja

predsjednik Derviš Hadžić Dedo
ul. 43. Drinske brigade
73000 Goražde
tel. 038 221 911

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.