Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Obrasci zahtjeva za ostvarivanje dopunskih prava
 
Participacija troškova za nabavku lijekova:
Obrazac zahtjeva za priznavanje prava na participaciju troškova za nabavku lijekova

Jednokratna novčana pomoć za socijalne potrebe:
Obrazac zahtjeva za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za socijalne potrebe

Jednokratna novčana pomoć za druge potrebe:
Obrazac zahtjeva za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za druge potrebe

Finansiranje projekata udruženja:
Urneci projekata udruženja boračkih populacija

 

OBRASCI ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE POJEDINIH PRAVA ĆE SE OBJAVITI NAKON STUPANJA NA SNAGU NOVOG ZAKONA I DONOŠENJA PODZAKONSKIH PROPISA KOJIM ĆE SE UREDITI USLOVI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA !!!

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.