Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Obrasci zahtjeva za ostvarivanje dopunskih prava
 

Pomoć za liječenje branilaca i članova njihovih porodica:
Obrazac zahtjeva za pomoć u liječenju branilaca i članova njihovih porodica

Participacija troškova za nabavku lijekova:
Obrazac zahtjeva za priznavanje prava na participaciju troškova za nabavku lijekova

Nabavka udžbenika za redovno školovanje djece pripadnika boračkih populacija:
Obrazac zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za nabavku školskih užbenika djeci pripadnika boračkih populacija

Participacija troškova za priključak na infrastrukturalne mreže (voda, el. energija, kanalizacija i dr.):
Obrazac zahtjeva za priznavanje prava na participaciju troškova za priključak na infrastrukturalne mreže

Jednokratna novčana pomoć za socijalne potrebe:
Obrazac zahtjeva za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za socijalne potrebe

Jednokratna novčana pomoć za druge potrebe:
Obrazac zahtjeva za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za druge potrebe

Izgradnja nišana/nadgrobnih spomenika i spomen obilježja:
Obrazac zahtjeva za podizanje nišana/nadgrobnog spomenika šehidu/poginulom borcu

Obrazac zahtjeva za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenje mezarja i grobalja

Finansiranje projekata udruženja:
Urneci projekata udruženja boračkih populacija

Obrazac zahtjeva za finansiranje/sufinansiranje projekata i aktivnosti udruženja boračkih populacija i fondacija

 

OBRASCI ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE POJEDINIH PRAVA ĆE SE OBJAVITI NAKON STUPANJA NA SNAGU NOVOG ZAKONA I DONOŠENJA PODZAKONSKIH PROPISA KOJIM ĆE SE UREDITI USLOVI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA !!!

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.