Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
IZVJEŠTAJ Ministarstva za boračka pitanja o dodijeljenim jednokratnim novčanim pomoćima za oktobar 2011. godine

 

U skladu sa odredbama člana 38. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK Goražde („Sl. novine BPK-a Goražde“ br. 9/07 i 14/08), a u vezi sa članovima 6. i 7. Pravilnika o uslovima, načinu i kriterijima za odobravanje jednokratne novčane pomoći borcima i članovima njihovih porodica BPK Goražde („Sl. novine BPK-a Goražde“ broj: 3/09 i 6/11) Ministarstvo za boračka pitanja BPK Goražde vrši razmatranje prispjelih pismenih zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći u prvostepenom postupku.

U oktobru 2011. godine iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja, na ime jednokratnih novčanih pomoći borcima i članovima njihovih porodica, odobrena su sredstva u sljedećim iznosima:

– za liječenje ili nabavku lijekova 3.233,70 KM

– zadovoljenje egzistencijalnih potreba     2.650,00 KM

– druge potrebe                                          804,40 KM

UKUPNO:     6.688,10 KM

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.