Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Press konferencija ministara za socijalnu politiku i boračka pitanja
Podrška ratnim vojnim invalidima i Domu za stara i iznemogla lica
Datum: 04.07.2012.

Nakon 3.redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Branka Šekarić i ministar za boračka pitanja Zijad Briga održali su press konferenciju.

Za ovu press konferenciju ministri su izdvojili najznačajnije odluke iz djelokruga rada njihovih ministarstava koje su dobile podršku Vlade BPK Goražde.

Interventnim sredstvima Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u iznosu od 80.000 KM, spriječiće se blokada računa Doma za stara i iznemogla lica Goražde, te malim dijelom ublažiti teška situacija u ovoj ustanovi.

Iznos od 80.000 KM biće usmjeren na tri kategorije. Jedan dio će da ide za izmirenje poreskih obaveza, jedan za izmirenje dvije od 6 neizmirenih plata zaposlenim i jedan dio za dobavljače. U ovom momentu, Ministarstvo je vodilo računa o uposlenicima, ali isto tako i o korisnicima“- kazala je ministrica Šekarić, koja je najavila da će se Ministarstvo za socijalnu politiku i Vlada BPK, u što skorije vrijeme, odrediti prema sanacionom programu Doma za stara i iznemogla lica te odrediti prioritete u njegovoj realizaciji.

Odlukom o odobravanju prve tranše, od ukupno devet, u iznosu od 16.000 KM Savezu RVI „Sinovi Drine“ BPK Goražde za ublažavanje posljedica revizije RVI, Ministarstvo za boračka pitanja započelo je sa realizacijom nedavno potpisanog ugovora sa ovim udruženjem.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada BPK Goražde donijela je odluku o isplati 16.000 KM na ime podrške socijalnog programa zbrinjavanja RVI. Poznato je svima da su revizijom ratni vojni invalidi dovedeni u jedan vrlo težak položaj i da su odlukom Skupštine BPK do kraja 2012. godine planirana da se ova sredstva isplaćuju svaki mjesec redovno, osim u slučaju da dođe do promjena rerevizijom. Već su neke aktivnosti pokrenute i insistirat ćemo da se taj postupak okonča u što kraćem roku. Vjerovatno bi to odredilo neke dalje smjernice djelovanja Udruženja RVI, njihovih članova, a i nas iz Ministarstva za boračka pitnja.

Sredstva su već operativna i već u toku sutrašnjeg dana će biti na računu“- kazao je na press konferenciji ministar za boračka pitanja Zijad Briga.

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.