Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Na inicijativu ministra za boračka pitanja
Zajednički sastanak sa predstavnicima boračkih udruženja
Datum: 31.07.2012.

Danas je u Maloj sali Općine Goražde održan sastanak sa predstavnicima svih boračkih udruženja sa područja BPK-a. Sastanak je iniciran od strane ministra za boračka pitanja  BPK-a Goražde Zijada Brige i načelnika Općine Goražde mr. Muhameda Ramovića, a na sastanku je razgovarano o aktuelnim pitanjima i problemima kada je u pitanju status  i položaj boračke populacije i provedba dopunskih prava boraca predviđenim Zakonom. Sastanak je ocijenjen  kao veoma uspješan.

”Na inicijativu ministra za boračka pitanja organizovali smo ovaj zajednički sastanak, koji je bio radni i koji je evo vidjelo se bio veoma uspješan. Dotakli smo se desetak tema. Ono što se tiče boračke populacije, a što je najveći problem  jeste stambena problematika, te smo razgovarali o rješavanju pitanja potkrovnih stanova u Vitkovićima i u Titovoj ulici. Danas je također potekla inicijativa za formiranjem inicijativnog odbora koji bi bio sačinjen od predstavnika Općine, Kantona i boračkih udruženja koji će sagledati mogućnost kupovine jedne poslovne zgrade gdje bi bila smještena sva udruženja. Općina Goražde svakako će podržati ovaj projekat” kazao je načelnik Općine mr. Muhamed Ramović. Osim o ovim pitanjima razgovarano je i o zapošljavanju, pitanju rješavanja statusa spomen obilježja Rorovi ali i redovnim aktivnostima udruženja.

”Ovaj sastanak je po mom mišljenju veoma uspješan. Ovom sastanku su prethodili pojedinačni sastanci sa udruženjima i danas smo razmatrali uglavnom njihove inicijative, da se sagledaju mogućnosti provođenja dopunskih prava boraca. Činjenica je da se dosta toga do sada uradilo kada je u pitanju položaj boračke populacije, ali ne smijemo biti zadovoljni posebno kada su u pitanju tri oblasti zapošljavanje, stambena problematika i zdravstvo. Na tome ćemo i dalje raditi”- kazao je ministar za boračka pitanja Zijad Briga.

preuzeto sa www.gorazde.ba

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.