Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Sastanak Premijer i ministri u Vladi BPK Goražde
Sastanak sa predstavnicima Koordinacije udruženja boračkih populacija
Datum: 02.08.2012.

U zgradi Vlade BPK Goražde danas je održan sastanak sa predstavnicima Koordinacije udruženja boračkih populacija na kojem je razgovarano o problemima pripadnika boračkih populacija u ovom kantonu.

Pored premijera BPK Goražde dr. Alije Begovića i resornog ministra Zijada Brige te predsjednika svih boračkih udruženja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sastanku su prisustvovali i resorni ministri privrede i socijalne politike Emir Hodović i Branka Šekarić, obzirom da se dio problematike o kojoj se razgovaralo odnosilo i na resore ova dva ministarstva.

Teme obuhvaćene na današnjem sastanku odnosile su se na zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje i zdravstvenu zaštitu pripadnika boračkih populacija, esencijalnu listu lijekova, pomoć u radu boračkih udruženja te reviziju invalidnosti ratnih vojnih invalida.

Ministar za boračka pitanja upoznao je predstavnike Koordinacije sa planom aktivnosti ovog Ministarstva u narednom periodu kako bi se na najbolji mogući način pristupilo rješavanju nagomilanih problema boračkih populacija. S tim u vezi, ministar Briga istaknuo je namjeru ovog Ministarstva da Skupštini ponudi na usvajanje Deklaraciju kojom bi naredna godina bila proglašena godinom zapošljavanja boračkih populacija u ovom kantonu, jer je zapošljavanje ključ rješenja najvećeg broja problema pripadnika boračkih populacija.

Iako je raspodjela budžetskih sredstava resornog Ministarstva za ovu godinu već planirana, resorno Ministarstvo će, kako je istaknuto, u narednom periodu raditi na iznalaženju rješenja za pružanje pomoći onima kojima je pomoć najviše potrebna.

S ciljem rješavanja nagomilanih problema boračkih populacija dogovoren je nastavak dijaloga i saradnje Vlade i udruženja boračkih populacija, a najavljeno je i učešće boračkih udruženja u procesu planiranja budžeta za narednu godinu kako bi se osigurale što bolje pretpostavke za implementaciju Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u ovom kantonu.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.