Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Ministarstvo za boračka pitanja
Objavljen javni poziv za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika za učenike srednjih škola
Datum: 14.08.2012.

Ministarstvo za boračka pitanja objavilo je javni poziv za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika za učenike srednjih škola čiji roditelji imaju status pripadnika boračke populacije na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Pravo na novčanu pomoć za nabavku udžbenika za srednju školu, po ovom javnom pozivu, mogu ostvariti djeca demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida te djeca iz porodica šehida i poginulih boraca pod uslovom da imaju stalno prebivalište u BPK Goražde, odnosno da su ostvarili povratak u opštine Foča, Čajniče, Rudo, Višegrad, Ustiprača i Rogatica u RS, a da su na dan potpisivanje Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH imali prebivalište na području BPK Goražde.

Odabir korisnika novčane pomoći za nabavku udžbenika za učenike srednjih škola za školsku 2012/13. godinu, resorno Ministarstvo vršit će na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu dodjele sredstava za nabavku udžbenika za učenike djecu pripadnika boračkih populacija za osnovno i srednje obrazovanje na prostoru BPK Goražde.

Javni poziv ostaje otvoren do 31. avgusta 2012. godine a obrazac zahtjeva za prijavu na javni poziv moguće je preuzeti i lično u prostorijama Ministarstva za boračka pitanja ili na portirnici u zgradi Vlade BPK Goražde, ul. 1. slavne višegradske brigade 2a.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.