Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Dogovorena isplata finansijskih sredstava za ratne vojne invalide
Datum: 29.08.2012.

U organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, 27.08.2012.godine održan je sastanak o temi „Realizacija neisplaćenih anuiteta prema Odluci za pomoć u rješavanju socijalnog statusa ratnih vojnih invalida izazvanog kao posljedica revizije“. Pored ministra za boračka pitanja Zijada Brige, sastanku je prisustvovao ministar za finansije Muhidin Pleh te predstavnici Saveza RVI BPK Goražde „ Sinovi Drine“.
Sastanak je organizovan s ciljem dogovora oko postizanja kontinuiteta isplate finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju socijalnog statusa ratnih vojnih invalida iz budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde .
Naime, na sastanku je dogovorena isplata novčanih sredstava za mjesec juni 2012.godine i ista su realizovana 27.08.2012.godine. Takođe, dogovoreno je da Ministarstvo za boračka pitanja u koordinaciji sa Ministarstvom za finansije za narednu sjednicu Vlade BPK Goražde kandiduje odluke o odobravanju novčanih sredstava za pomoć u rješavanju socijalnog statusa RVI za mjesec juli i avgust kako bi i ova finansijska sredstva bila isplaćena u period od 03-09.09.2012.godine, odnosno u periodu od 10-15.09.2012.godine, čime bi se postigao kontinuitet mjesečnih isplata pomenutih finansijskih sredstava sa isplatom sa nivoa Federacije BiH.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.