Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Sastanak resornog federalnog ministra sa kantonalnim ministrima/direktorima uprava za pitanja boraca i invalida Odbrambeno-oslobodilačkog rata i predstavnicima boračkih udruženja
Izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca do boljeg uslova školovanja i zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca
Datum: 01.12.2011.

Ministar za boračka pitanja u Vladi BPK-a Goražde Dževad Adžem i predsjednik Udruženja porodica šehida i poginulih boraca BPK Admir Osmanspahić prisustvovali su prije dva dana, 29.11.2011.godine, u Sarajevu, radno-konsultativnom sastanaku kojeg je sa kantonalnim ministrima/direktorima uprava za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i predstavnicima Organizacije porodica šehida i poginulih boraca BiH i Saveza RVI BiH organizovao resorni federalni ministar Zukan Helez.

Tom prilikom, razgovaralo se o problemima ostvarivanja prava porodica šehida i poginulih branitelja, prije svega, o upisu djece porodica šehida i poginulih branitelja na fakultete, pripravničkom stažu i volontiranju, zapošljavanju i zdravstvenom osiguranju, gdje je doneseno 7 zaključaka po ovom  pitanju, koji će biti ugrađeni u Izmjene i dopune Zakona o dopunskim pravima boraca na nivou kantona. Izmjenama ovog zakona, poboljšaće se uslovi školovanja, odrađivanja pripravničkog staža i volontiranja, zapošljavanja i zdravstvenog osiguranja djece iz ove kategorije pripadnika boračke populacije.

Konstatovano je da djeca poginulih boraca, RVI, i demobilisanih boraca u stvarnosti nemaju nikakve prednosti u zapošljavanju, upisu na fakultete ili volontiranju i da odredbe kantonalnih zakona kojima se nominalno daju prava prvenstva treba redefinisati .

Jedan od prijedloga je da se djeci iz porodica poginulih, ukoliko polože prijemni ispit, omogući pohađanje redovne nastave na fakultetima, bez obzira na kom se mjestu nalazila u postupku rangiranja. Za djecu koja ne polože prijemni ispit, a upišu se u svojstvu samofinansirajućeg oblika školovanja, pedeset posto troškova preuzet će ministarstva, a naknadno će se regulisati izmjenama Zakona.

I najvažniji prijedlog je da se u fazi apliciranja na radno mjesto djeci, pripadnicima boračkih populacija, unaprijed prizna 30 posto bodova više od onih koji ne pripadaju ovoj populaciji.

Važno je napomenuti da je ministar za boračka pitanja BPK Goražde predložio da 2012. godina bude godina zapošljavanja djece iz boračkih kategorija.

Takođe je razgovarano i o problematici isplata naknada demobiliziranim borcima i dugovanja prema RVI i porodicama šehida i poginulih branitelja, kao i rezultatima dosadašnjeg provođenja Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, ali i o problemima u provođenju ovog Zakona, te pokušaju iznalaženja načina za prevazilaženje ovih problema.

/bpkg.gov.ba/

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.