Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Gorazde Dogovor "Sinova Drine" i Instituta za medicinsko vještačenje
Revizija RVI iz Bosansko-podrinjskog kantona biće nastavljena u Goraždu
Datum: 18.11.2011.

Revizija ratnih vojnih invalida sa područja BPK Goražde bit će nastavljena u Goraždu, dogovoreno je tokom sastanka predsjednika Saveza RVI Sinovi Drine BPK Goražde i kantonalnog ministra za boračka pitanja Safeta Sijerčića i Dževada Adžema sa predstavnicima Instituta za medicinsko vještačenje u Sarajevu. Članovi „Sinova Drine“, koji su ranije dobili pozive za dolazak na Institut, trebaju čekati novo pismeno ili usmeno obavještenje o terminu pregleda u Goraždu.

Prema riječima Sijerčića, dogovoreno je da rad tročlanog revizorskog tima u Goraždu prati i predstavnik SRVI, najvjerovatnije jedan od ljekara koji je bio član prethodnih revizorskih timova, te da reviziju stepena invalidnosti kod svih bolesnih ili težih RVI vrši mobilni tim na njihovim kućnim adresama.

– Također je dogovoreno da će u slučaju svakog smanjenja procenta za više od 20 posto, a prije konačne potvrde, nalaz najprije razmatrati konzilij. U dosadašnjim, posebno u drastičnim, slučajevima smanjenja mi smo tražili da ti ljudi budu obuhvaćeni ponovnim pregledom jer i u Institutu priznaju da u određenom procentu može doći do greške i slučajnih zanemarivanja nalaza tako da ćemo mi nastojati da RVI kojima je bitno promijenjen status idu na ponovnu reviziju – kaže Sijerčić.

Prema podacima SRVI Sinovi Drine do sada je na Institutu u Sarajevu obavljena revizija oko 150 RVI, a na adrese korisnika prava stiglo je oko 60 rješenja. Od toga je trećina zadržala postojeći stepen invalidnosti, trećini je procenat smanjen, a trećina je izvedena iz prava. – Mi i dalje idemo sa tužbama koje su već predate. Do sada je podnešeno 14 tužbi, a za sve one koji budu nezadovoljni ocjenom mi ćemo obezbijediti sredstva za podizanje novih tužbi – kazao je Sijerčić.

/bpkg.gov.ba/Alen Bajramović

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.