Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA BPK GORAŽDE
U prošloj godini odobreno 40.000 KM za sufinansiranje 13 projekata izgradnje spomen obilježja i šehidskih mezarja
Datum: 10.01.2018.

Ministarstvo za boračka pitanja BPK Goražde i u 2017. godini izdvojilo je značajna sredstva za izgradnju spomen obilježja i uređenje mezarja i grobalja na području našeg kantona i susjednih općina u Rebublici Srpskoj.

Nakon provedenog javnog poziva za dodjelu sredstava po Programu utroška sredstava sa ekonomskog koda- Tekući tranferi pojedincima „Izgradnja šehidskih mezarja i spomen obilježja“, ministar za boračka pitanja Eniz Halilović donio je odluku, a Vlada BPK dala svoju saglasnost, o odabiru 13 projekata koji će se u iznosu od 40.000 KM finansirati/sufinansirati iz budžeta ovog ministarstva.

Kako ističe ministar Halilović, po prvi put, na zahtjev Organizacije porodice šehida i poginulih boraca BPK Goražde, sa 7.000 KM sufinansiraće se projekat popravke šehidskih nišana.

Sa po 6.000 KM podržana je izgradnja šehidskih kapija na mezarjima „Ilovača“ i „Pargani“, a sa po 3.000 KM izgradnja i uređenje spomen obilježja „ Srebrenica 8372“ i „Hranjen“.

„ Ministarstvo za boračka pitanja podržalo je i izgradnju spomen obilježja „Babin Potok“ u Višegradu i „Batovo“ u Čajniču, uređenje šehidskih mezarja „Gaj“ i „Čauševići“ , te spomenika u Brdarićima i šehidskog mezarja u Ustikolini. Sa 4.000 KM učestvujemo u sufinansiraju projekta Centra za kulturu koji se odnosi na uređenje Ratnog muzeja (1992-1995.)“, naglasio je ministar za boračka pitanja.

Budući da je odluka o odabiru projekata usvojena pred kraj prošle godine, novčana sredstva za njihovu realizaciju, prema riječima ministra, aplikantima će se doznačiti u ovog godini.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.