Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
PRESS MINISTRA ZA BORAČKA PITANJA
U budžetu Ministarstva izdvojeno 280.000 KM za tekuće transfere neprofitnim organizacijama
Datum: 26.01.2018.

Još jedan program utroška sredstava u budžetu Ministarstva za boračka pitanja dobio je saglasnost Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Riječ je o Programu utroška sredstava sa ekonomskog koda Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2018.godinu čija je svrha podrška u radu boračkih udruženja na prostoru Bosansko-podrinskog kantona Goražde,  odnosno stvaranje preduslova udruženjima da svojim planskim i programskim aktivnostima doprinesu poboljšanju statusa krajnjih korisnika, članova boračkih populacija kao i boračke populacije u cjelini. O ovom programu na današnjoj press konferenciji govorio je ministar za boračka pitanja Eniz Halilović.

Program utroška sredstava sa ekonomskog koda Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2018.godinu, u vrijednosti od 280.000 KM, podijeljen je u šest specifičnih ciljeva.

Tako se za prvi specifični cilj- Pomoć u radu temeljnih boračkih udruženja svake godine izdvaja 107.000 KM. Njegovom realizacijom, kako ističe ministar, pruža se podrška boračkim udruženjima u finansiranju i/ili sufinansiranju projekata koji će obezbijediti preduslove za egzistiranje i rad Saveza RVI, Organizacije porodica šehida i poginulih boraca, Udruženja demobilisanih boraca, Udruženja veterana rata, Udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja i Udruženja oboljelih od PTSP. Sredstva za finansiranje redovne djelatnosti ovih organizacija – udruženja realizuju se isplatom iz Budžeta Ministarstva u vidu mjesečnih anuiteta (tranši.

Za Pomoć u realizaciji projekata boračkih udruženja predviđena su sredstva u visini od 82.000 KM. Njima se obezbjeđuje podrška boračkim udruženjima za aktivnosti koje doprinose poboljšanju statusa boračke populacije u oblasti stambenog zbrinjavanja, pomoći za liječenje i egzistencijalne potrebe, te za projekte i zahtjeve  od kojih će efekti biti prepoznati za pojedince i udruženja u cjelosti na prostoru  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ili u općinama RS.

Od ovih sredstava, 42.000 KM namijenjeno je za besplatan prijevoz pripadnika boračke populacije do Sarajeva i nazad. Sredstva će se transferisati, uz propisanu proceduru, apliciranjem adekvatnim projektima i zahtjevima prema Ministarstvu za boračka pitanja.

“ Osim podrške redovnim aktivnostima i projektima boračkih udruženja treba izdvojiti i podršku za projekte i aktivnosti koje doprinose poboljšanju stanja u oblasti obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti iz perioda 92/95. godina, za koju će i ove godine biti izvdojeno 55.000 KM. Od ove sume, 12.000 KM predviđeno je za obilježavanje značajnih datuma  od značaja  za udruženja i niže nivoe vlasti. Na ova sredstva mogu aplicirati boračka udruženja i udruženja građana i mladih adekvatnim projektima i zahtjevima koje će u programe obilježavanja pojedinih manifestacija uvrstiti Odbor za obilježavanjje značajnih značajnih datuma i događaja, te iste kandidovati na odobravanje od strane Vlade  BPK“- kazao je na današnjoj press konferenciji ministar za boračka pitanja Eniz Halilović, koji je posebno istaknuo podršku koju ovo ministarstvo pruža Fondaciji „Istina za Goražde“.

„ Fondacija „Istina za Goražde“ formirana je 2015.godine na prijedlog Udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja „Zlatni Ljiljan“ s ciljem pružanja pravne pomoći kao i pomoći porodicama osumnjičenih pripadnika oružanih snaga BiH za ratni zločin. Ove godine za podršku radu Fondacije „Istina za Goražde“ planiramo da izdvojimo 30.000 KM, jer smatramo da nam je dužnost pružiti pravnu i svaku drugu vrstu pomoći našim braniteljima koji su časno branili i odbranili ovaj grad i svoju domovinu“ ističe ministar Halilović.

Ministarstvo za boračka pitanja kroz ovaj program pruža i Pomoć u organizovanju sportskih manifestacija  i rekreacije invalidnih osoba, pripadnika boračke populacije, te troškove Instituta za medicinsko vještačenje.

Ministar Halilović istaknuo je takođe da će resorno ministarstvo izdvojiti i određen dio sredstava za projekt Vlade BPK-a Goražde koji se odnosi na rekonstrukciju centralnog spomen obilježja braniocima Bosansko-podrinjskog kantona.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.