Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
SASTANAK PREDSTAVNIKA VLADE BPK GORAŽDE I UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA DEMOBILISANIH BORACA
Iskazana podrška zahtjevima demobilisanih boraca
Datum: 23.07.2018.

Na sastanku s Upravnim odborom Udruženja demobilisanih boraca Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji je održan u petak, 20.07.2018. godine, a kojem su prisustvovali premijer Bosansko-podrinjskog katnona Goražde Emir Oković, ministar za boračka pitanja Eniz Halilović i ministar za finansije Nudžeim Džihanić razgovarano je o trenutnoj situaciji u kojoj se nalaze demobilisani borci iz ovog kantona i njihovom statusu, s akcentom na status nezaposlenih demobilisanih boraca.

Nakon što su izneseni najveći problemi sa kojima se susreću demobilisani borci, konstatovano je da je s ciljem njihovog rješavanja potrebno sačiniti registar odnosno uraditi socijalnu kartu svih demobilisanih boraca, te izvršiti kontrolu rada i zakonitosti funkcionisanja svih boračkih udruženja koja djeluju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Također, konstatovano je da je potrebno izraditi Strategiju rješavanja statusa nezaposlenih demobilisanih boraca, te hitno iznaći način za obezbjeđenje pomoći nezaposlenim demobilisanim borcima u vidu mjesečnih novčanih tranši do konačnog rješavanja njihovog statusa.

Na sastanku je iskazano opredjeljenje Vlade da podrži zahtjeve demobilisanih boraca, kao i potreba da se što prije krene sa aktivnostima na uspostavi pomenutog registra i izradi socijalne karte kako bi se osiguralo pružanje pomoći najugroženijim pripadnicima iza ove grupe boračke populacije.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.