Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Sastanak sa direktorom Istraživačko-dokumentacionog centra
Datum: 20.10.2011.

Premijer BPK Goražde Emir Frašto i ministri u Vladi BPK Goražde Alma Delizaimović i Dževad Adžem susreli su se danas u Goraždu sa direktorom Istraživačko-dokumentacionog centra Mirsadom Tokačom.

Razgovarano je o trenutnim i planiranim aktivnostima ovog Centra, s posebnim akcentom na pripreme za obilježavanje 20 godina od početka rata u BiH koje će se desiti naredne godine.

Prema riječima direktora, Istraživačko-dokumentacioni centar već planira aktivnosti na obilježavanju ove godišnjice, koja između ostalog, uključuje i različite umjetničke postavke na temu ratnih zločina u BiH.

Značajan projekt koji će biti predstavljen tom prilikom jeste i Bosanska knjiga mrtvih, koja će sadržavati imena svih ubijenih i nestalih osoba u BiH u periodu 1992-1995. godina, a čiji je glavni cilj da pruži nepristrasne činjenice o stradanjima ljudi tokom rata u BiH.

Vlada BPK Goražde izrazila je dobru volju i spremnost da, u skladu sa mogućnostima,  podrži ovaj projekt.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.