Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Objavljeni javni pozivi za dodjelu sredstava iz budžeta Federalnog ministarstva za pitanja boraca
Ministar pozvao boračku populaciju da aplicira na javne pozive Federalnog ministarstva
Datum: 27.04.2021.

Federalno ministarstvo za pitanja boraca/branitelja i invalida odbrambeno-oslobodilačkog/domovinskog rata objavilo je 26.04.2021. godine Javni poziv koji se odnosi na: Transfer za pomoć u liječenju boraca/branitelja za 2021. godinu i listu oboljenja; Transfer za obilježavanje značajnih datuma za 2021.; Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika boračke populacije za 2021.; Transfer neprofitnim organizacijama-udruženja proistekla iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog/domovinskog rata za 2021.; Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenje mezarja i grobalja za 2021. https://fmbi.gov.ba/javni-pozivi/

„Ovim putem bih pozvao boračku populaciju s područja Bosansko-podrinjskog kantona da putem zvanične stranice Vlade BPK-a Goražde ili putem zvanične stranice Federalnog ministarstva pristupe Javnom pozivu i u skladu sa općim i  posebnim uslovima apliciraju na poziv koji odgovara njihovim potrebama. Ministarstvo Bosansko-podrinjskog kantona će i ove godine poslati određeni broj aplikacija, među kojima je i Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenje mezarja i grobalja, kako bi se odgovorilo na zahtjev Medžlisa IZ Rogatica za izgradnju spomen-obilježja „Šehidska kapija“ u mjestu Brčigovo“ – istakao je ministar za boračka pitanja BPK Goražde, Edin Aganović.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.