Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Ministarstvo za boračka pitanja BPK Goražde
Raspisan Javni poziv za odobravanje novčane pomoći na ime nabavke udžbenika učenicima srednjih škola čiji roditelji imaju status pripadnika boračke populacije
Datum: 26.08.2021.

Ministarstvo za boračka pitanja i ove godine raspisalo je Javni poziv za odobravanje novčane pomoći na ime nabavke udžbenika učenicima srednjih škola čiji roditelji imaju status pripadnika boračke populacije na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za budžetsku 2021.godinu .

„Kao i prethodnih godina, jedno od dopunskih prava boraca je da imaju pravo na ostvarivanje novčane pomoći i kupovine udžbenika za djecu koja pohađaju srednju školu, a roditelji su im pripadnici boračke populacije:demobilisani borci, ratni vojni invalidi, članovi porodice šehida itd. To je osnovni uslov, a drugi uslov je da imaju boravak na području našeg kantona  ili da u općinama u manjem bh-a entitetu imaju status povratnika, pod uslovom da im djeca pohađaju škole na području našeg kantona“, riječi su ministra za boračka pitanja Edina Aganovića.

Takođe, jedan od uslova za ostvarivanje ovog prava je da podnosilac zahtjeva nema lična primanja veća od 50 % federalnog iznosa plate isplaćene prošle godine. Prema izvještaju Zavoda za statistiku, taj je iznos 478 KM, a ostvaruje se 18% po jednom učeniku prosječne federalne plate, pa je maksimalan iznos nešto malo više od 170 KM.

Pravilnikom je, kako ističe ministar, propisano da može biti i manji iznos, što će utvrditi komisija.

Za nabavku udžbenika u budžetu ministarstva ove godine planiran je iznos od 5.500 KM.

Iz Ministarstva za boračka pitanja naglašavaju da je u prošloj godini za ovu namjenu  izdvojeno nešto više od 6.000 KM, a  bila je 31 aplikacija za 36 učenika koji su pohađali srednju školu.

„ Za ovu godinu još nemamo tačan broj, imamo samo podatke koliko ukupno imamo pripadnika boračke populacije koji mogu da podnesu zahtjev, ukoliko se njihov socijalni status nije promijenio u odnosu na prošlu godinu.  Takođe,  jedan od  uslova  jeste da svi moraju donijeti potvrde od prošle 2020. godine tj. da su vratili knjige u školsku biblioteku ,  što  je takođe jedan od uslova da bi mogli ostvariti ovo pravo i u ovoj godini“- ističe ministar Aganović.

Prema njegovim riječima, Javni poziv raspisuje se zadnju sedmicu mjeseca augusta i jedan dio mjeseca septembra da bi učenici mogli da dobiju potvrdu iz škola da su prošle godine udžbenike vratili  u školsku biblioteku  kako bi ih  mogli koristiti i drugi učenici, a javni poziv otvoren je do 10.09.2021.godine.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.