Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Bosansko-podrinjski kanton Goražde
OBILJEŽENA 29. GODIŠNJICA FORMIRANJA PRVOG KORPUSA ARMIJE RBIH
Datum: 01.09.2021.

Polaganjem cvijeća na šehidskom mezarju Kolijevke danas je u našem kantonu obilježena 29. godišnjica formiranja Prvog korpusa Armije RBiH. Cvijeće su položile delegacije boračkih udruženja i delegacije zakonodavne i izvršne vlasti BPK-a,  među kojim i ministar za boračka pitanja Edin Aganović te gradonačelnik Grada Ernest Imamović.

Na početku agresije na našu domovinu Prvi korpus Armije RBiH brojao  je oko 40.000 vojnika, a na kraju rata u BiH u njegovom sastavu bilo je  87.000 vojnika. Zajedno sa jedinicama Centra službe bezbjednosti Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova RBiH, Prvi korpus je odbranio i istovremeno oslobodio velike dijelove teritorije u gradu i izvan grada te izvršio strategijski zadatak u odbrani BiH.

Odlukom Predsjedništva RBiH i naredbom Štaba Vrhovne komanda Armije RBiH, Prvi korpus Armije RBiH formiran je 1. septembra 1992. godine sa sjedištem u Sarajevu, a u sastav korpusa ušle su sve, dotad formirane, vojne jedinice sarajevske regije. Za prvog komandanta je postavljen Mustafa Hajrulahović-Talijan.

Podsjetimo, za odbranu BiH od agresije živote je dalo 6.585 boraca Prvog korpusa. Priznanje “Zlatni ljiljan” dobila su 472 pripadnika Prvog korpusa, od čega 238 posthumno, 29 pripadnika je odlikovano najvišim državnim priznanjima Predsjedništva BiH, a 19 pripadnika ratnim priznanjem “Srebreni štit”.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.