Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Press ministra za boraćka pitanja BPK Goražde
Na sastanku u Sarajevu razgovarano o nacrtima izmjena tri boračka zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine
Datum: 16.09.2021.

Sastanku predstavnika federalnog i kantonalnih ministarstava za boračka pitanja, službi za boračku zaštitu i boračkih udruženja, koji je u organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata održan jučer  u Sarajevu prisustvovao je i ministar za boračka pitanja BPK Goražde Edin Aganović.

Na sastanku je razgovarano o nacrtima  izmjena tri boračka zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine koji biti upućeni nadležnim kantonalnim nivoima na mišljenje, a tiču se Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, Zakona o dobitnicima najvećih ratnih priznanja te Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Kada je riječ o izmjenama Zakona o pravima demobilisanih boraca iz 2019.godine, izmjene bi se uglavnom odnosile na finansiranje egzistencijalne naknade odnosno utvrđivanje prava.

„Izmjene se odnose da će supruge umrlih demobilisanih boraca, a vjerovatno i muževi umrlih supruga koje su bile pripadnici boračke populacije imati pravo na egzistencijalnu naknadu pod istim uslovima, a to je da nemaju primanja veća od 50 posto minimalne penzije iz 2018.godine. Također, novina koju predviđa ovaj zakon je finansiranje egzistencijalne naknade,  a kako je istaknuto, sredstva za isplatu egzistencijalnih nakanada bila bi predviđena u budžetu FBiH kako za one mlađe od 57 godina života za čije naknade su sredstva izdvajana sa nivoa kantona, kao i za one koji su već u sistemu finansiranja sa nivoa FBiH kao i one koji se nalaze na prostoru Republike Srpske, a stvarni su povratnici.  Olakšavajuća okolnost za borce u Republici Srpskoj jeste što se u obaveznoj dokumentaciji neće tražiti potvrda  da se nalaze godinu dana kao što je do sada bilo, upravo iz razloga što su nailazili na određene administrativne probleme“-ističe ministar Aganović.

Kod ostalih zakona, intencija je, prema njegovim riječima, usvajanje osnovice i njeno utvrđivanje po modelu PIO-a, čime se daje sigurnost boračkoj populaciji u redovnom godišnjem usklađivanju, odnosno povećavanju njihovih naknada.

Predložene izmjene Federalno ministarstvo će dostaviti prema kantonima na davanje mišljenja, a potom će konačan prijedlog biti upućen prema Vladi FBiH. Prema očekivanjima kraj septembra je period do kojeg se očekuje očitovanje Federalne vlade, a potom da u oktobru mjesecu prijedloge izmijenjenih zakona odobri Federalni parlament.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.