Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Posljednja u nizu javnih rasprava o nacrtu Kalendara obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti
Javna rasprava o Nacrtu Kalendara za obilježavanje značajnih datuma održana i u Goraždu
Datum: 09.03.2012.

Javna rasprava o nacrtu Odluke o utvrđivanju Kalendara obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti u BPK Goražde, nakon općina Pale-Prača i Foča-Ustikolina, održana je danas u općini Goražde. Ovo je ujedno najposjećenija javna rasprava, na kojoj je učešće uzeo veliki broj građana koji su iznijeli svoje stavove o pitanju obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti.

Na inicijativu Ministarstva za boračka pitanja, u determinisanju ove vrlo važne oblasti saglasnost su dali Skupština i Vlada BPK.  Kako je ovom prilikom kazao ministar Dževad Adžem, datumi koje obilježavamo prelaze u oficijelni dio a da za to nema adekvatne historijske građe, pokazatelja i relevantne dokumentacije po kojem bi taj značajan datum, događaj ili ličnost imali reference da bude zvaničan kako bi služio budućnosti i generacijama koje dolaze.

„Otvorena je vrlo bitna tema po kojoj će Komisija u narednom periodu obraditi sve zahtjeve i uvesti neke druge događaje koji su bitni za naše prostore, a na kraju ćemo prijedlog predstaviti ponovo svim općinama na usaglašavanje te tako usaglašen prijedlog uputiti prema Skupštini BPK. Ja samo želim da kažem da bi bilo dobro i Ministarstvo će pokrenuti inicijativu da se najznačajniji datum iz ovog Kalendara proglasi kao neradni dan zbog učešća svih onih koji bi mogli uzeti učešće. Naša inicijativa je da mi determinišemo značajne događaje i datume koji su krucijalni i temeljni za BPK-„  kazao je ministar za boračka pitanja Dževad Adžem.

Predstavnici Općine Goražde podržavaju inicijativu Ministarstva za boračka pitanja,  ali su stava da se broj datuma, događaja i ličnosti koji se obilježavaju smanji na jednu normalnu mjeru te su predložili da se u toku jedne kalendarske godine odredi najviše deset takvih datuma koje bi obilježavao Kanton i Općina. Povod da se govori o ostalim događajima koja se reflektuju na period 92-95, trebao bi da bude u okviru obilježavanja dana mjesnih zajednica, smatraju predstavnici Općine Goražde.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.