Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
PRESS KONFERENCIJA MINISTRA ZA BORAČKA PITANJA BPK GORAŽDE
Pravo na egzistencijalnu naknadu ove godine ostvarivat će oko 305 nezaposlenih demobilisanih boraca
Datum: 03.02.2023.

Ministar za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Avdo Mirvić danas je upriličio press konferenciju na kojoj je govorio o pravima boračke populacije, s akcentom na pravo na egzistencijalnu naknadu nezaposlenim demobilisanim boracima koja će se i ove godine, u kontinuitetu, isplaćivati iz budžeta ministarstva.

Prema evidenciji, pravo na egzistencijalnu naknadu ostvaruje 305 nezaposlenih demobilisanih boraca koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje BPK Goražde,  a u budžetu resornog ministarstva koji u 2023.godini iznosi 1.860.000KM, za ovu namjenu planiran je iznos od 820.000KM.

Egistencijalna naknada obračunava se po koeficijentu jedan, što iznosi 5,00 KM po jednom mjesecu učešća u Armiji RBiH u periodu odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995 godina.

Iako isplata egzistencijalnih naknada u budžetskoj 2023.godini nije upitna, prema riječima ministra Mirvića u narednom periodu  neophodno bi bilo razmotriti mogućnost otvaranja posebnog ekonomskog koda unutar budžeta Vlade BPK Goražde za isplatu ovih naknada s obzirom da suma koja se izdvaja za ove namjene u velikoj mjeri limitira ostala prava korisnika kao što je pravo na pomoć za liječenje.

„Prema informacijama s kojim raspolažem, predstavnici Udruženja demobilisanih boraca BPK Goražde pokrenuli su ovu inicijativu prema prošlom sazivu Vlade koju je neophodno razmotriti u budućnosti kako bismo stvorili pretpostavke za veća izdvajanja po osnovu ostalih prava boračke populacije. Kroz zahtjeve koje je ministarstvo zaprima svakodnevno, uvidjeli smo da je sve više korisnika koji se obraćaju za pomoć u liječenju, a ukoliko bi se sredstva izdvajala s posebnog koda za egzistencijalnu naknadu, ostaje prostora da možemo značajnije ulagati u smislu stambenog zbirnjavanja, liječenja i svih drugih potreba za koju iskaže potrebu naša boračka populacija“-na press konferenciji kazao je ministar za boračka pitanja BPK Goražde Avdo Mirvić.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.