Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva i programa/projekata koji će se uvrstiti u Program obilježavanja značajnih dogadaja, datuma i ličnosti
Datum: 15.02.2023.

Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde objavilo je Javni poziv  za podnošenje zahtjeva i programa/projekata koji će se uvrstiti u Program obilježavanja značajnih dogadaja, datuma i ličnosti, odnosno finansirati/sufinansirati iz budžeta resornog ministarstva za 2023.godinu.

Programom utroška sredstava za ove namjene u budžetu ministarstva  utvrđen je iznos  od 40.000,00 KM, a pravo učešća na javni poziv  imaju udruženja boračkih populacija, udruženja mladih, vjerske ustanove te kulturna i sportska udruženja i ustanove s prostora Bosansko-podrinjskog kantona koje žele da uzmu učešće u  u obilježavanju značajnih dogadaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodiladkog rata 1992.-1995. godina.  

Kako je pojasnio  ministar Avdo Mirvić, Odlukom Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde iz 2021.godine, po Kalendaru značajnih događaja, datuma i ličnosti, Ministarstvo za boračka pitanja BPK Goražde nosilac je aktivnosti kada je u pitanju obilježavanje  Dana Armije RBiH ,  Sjećanje na šehide i poginule borce Armije i MUP-a RBiH,  ,,Dani otpora” , Grebak – put života” i  Dana pogibije legendarnog komandanta Zaima Imamovića.

Pored datuma utvrđenih Odlukom Skupštine, iz budžeta Kantona se mogu finansirati/sufinansirati aktivnosti koje se odnose na obilježavanje datuma od posebnog značaja za udruženja boračkih populacija s prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na osnovu  zahtjeva i programa/projekata udruženja i prijedloga Ministarstva za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Javni poziv ostaje otvoren do okončanja kalendarske godine ili utroška sredstava obezbijeđenih za ove namjene.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.