Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Press konferencija ministra za boračka pitanja u Vladi BPK Goražde
Ugrožena implementacija prava boračkih populacija
Datum: 18.04.2012.

Ministar za boračka pitanja u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Dževad Adžem održao je danas press konferenciju na kojoj je govorio o ugroženosti implementacije prava po Zakonu o dopunskim pravima demobilisanih boraca, porodica šehida i poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Iz press-a ministra izdvajamo slijedeće:

– Implementacija zakona ugrožena je na način da je Skupština BPK, po meni protivpravno, donijela odluku o odobravanju programa utroška sa kodova Ministarstva za boračka pitanja. Mi već u Ministarstvu imamo obrađenih 78 trajnih rješenja o Zakonu o dopunskim pravima koja su trebala biti implementirana ali su stopirana, tako da pripadnici boračkih populacija ne mogu dobiti participacije za one koji su umrli, nastaviti liječenje i sva druga prava koja iz tog zakona proizilaze. Mi se trenutno susrećemo sa problemom u nastavku rada ovog ministarstva i želim da kažem da će svi pripadnici boračkih populacija doći u veoma težak položaj i neće moći ostvariti svoja prava.

Obzirom da su predsjedavajući i sekretar Skupštine BPK trebali upozoriti poslanike da je protivpravno na Zakon o dopunskim pravima da utrošak tih sredstava odobrava Skupština, molim ih da u hitnom postupku sazovu vanrednu sjednicu Skupštine, na kojoj će odobriti Program utroška sredstava koji je Ministarstvo za boračka pitanja pripremilo- kazao je ministar za boračka pitanja Dževad Adžem.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba
Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.