Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Sastanak Sastanak sa Koordinacijom boračkih udruženja BPK Goražde
Programi utroška sredstava Ministarstva za boračka pitanja uskoro u skupštinskoj proceduri
Datum: 23.04.2012.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Frašto, predsjedavajući Skupštine BPK Nazif Uruči i ministar za boračka pitanja Dževad Adžem održali su danas sastanak sa Koordinacijom boračkih udruženja sa prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Sastanak je održan na zahtjev Koordinacije boračkih udruženja, s ciljem što bržeg pronalaska mogućeg rješenja problema nastalih usvajanjem odluka u Zakonu o izvršenju budžeta BPK-a za 2012.godinu, koje su kako je danas istaknuto, između ostalog, stavile moratorij na implementaciju Zakona o dopunskim pravima boraca BPK-a Goražde. Riječ je o odlukama koje su Skupštini BPK-a dali ingerenciju da daje saglasnost na programe utroška sredstava u budžetima ministarstava u sastavu Vlade BPK-a, čime je usporen i otežan njihov rad, a odluke o isplati sredstava, pa tako i one prema boračkim udruženjima i njihovim članovima, na čekanju.

Predstavnici boračkih udruženja sa prostora BPK-a na današnjem sastanku još jednom su podcrtali teško stanje u kojoj se nalaze boračke populacije te smatraju da se rješenje ovog problema, bez ikakve politizacije, treba što prije iznaći.

Nakon sagledavanja trenutne situacije i iznošenja mogućih prijedloga, uz uvažavanje činjenice da je Zakon o izvršenju budžeta ipak na snazi, predsjedavajući Skupštine BPK je izjavio da će se programi utroška sredstava Ministarstva za boračka pitanja, kad dobiju saglasnost Vlade, naći na dnevnom redu Skupštine u što kraćem roku. Ukoliko se na vrijeme pripreme, uz uvažavanje zakonskih procedura, nije isključena ni mogućnost da se ti programi nađu i na godišnjoj sjednici Skupštine BPK Goražde koja je zakazana za petak.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.