Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva:
17.05.2019.
III Obrazac za cijenu ponude
17.05.2019.
III Obrazac za cijenu ponude
17.05.2019.
IZJAVA iz cl. 45
17.05.2019.
IZJAVA iz cl. 47
17.05.2019.
IZJAVA iz cl. 50
17.05.2019.
IZJAVA iz cl. 52
17.05.2019.
VI Garancija
17.05.2019.
VIII Anex 5 Ugovor-prijevoz
24.12.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg izvodjaca radova na rekonstrukciji centralnog spomen obiljezja braniteljima BPK
12.12.2018.
Dopuna Plana javnih nabavki Ministarstva za boračka pitanja
Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.