Priprema

U organizaciji Udruženja demobilisanih boraca Armije Republike BiH općine Foča-Ustikolina u subotu, 17.08.2013. godine, na lokalitetu Grepka...