Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva:
25.08.2023.
Javni poziv za odobravanje novčane pomoći na ime nabavke udžbenika učenicima srednjih škola na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Obrazac zahtjeva
17.04.2023.
JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata i aktivnosti udruženja boračkih populacija i fondacija koje doprinose poboljšanju statusa boračkih populacija sa prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
14.02.2023.
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva i programa/projekata koji će se uvrstiti u program obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti odnosno finansirati/sufinansirati iz budžeta Ministarstva za boračka...
14.02.2023.
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za finansiranje redovne djelatnosti udruženja boračkih populacija koja će se finansirati/sufinansirati iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja za 2023.godinu
07.02.2023.
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje određenih prava branilaca i članova njihovih porodica u 2023. godini utvrđenih Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih...
25.08.2022.
JAVNI POZIV za odobravanje novčane pomoći na ime nabavke udžbenika učenicima srednjih škola čiji roditelji imaju status pripadnika b/p na prostoru BPK Goražde za budžetsku 2022.godinu
27.07.2022.
Odluka o pokretanju javne nabavke Poziv za dostavu ponude Poziv za dostavu ponude Obrazac za ponudu Obrazac za cijenu ponude Izjava o ispunjenosti uslova Izjava o...
19.04.2022.
JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata i aktivnosti udruženja boračkih populacija i fondacija koje doprinose poboljšanju statusa boračkih populacija sa prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
18.01.2022.
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za finansiranje redovne djelatnosti udruženja boračkih populacija koja će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Ministarstva za boračka pitanja za 2022.godinu
Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.