Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Ministarstvo za boračka pitanja BPK
Obavještenje o dodjeli kreditnih sredstava Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija
Datum: 16.03.2012.

Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija iz Sarajeva 20.03.2012.godine objavljuje Javni oglas za dodjelu kreditnih sredstava pripadnicima boračkih populacija.

Javni oglas biće objavljen u dnevnim listovima „Dnevni Avaz“ i „Dnevni list“ 20. marta, a tekst ovog oglasa, skupa za obrascem za dodjelu kredita, istog dana biće dostupan i na web stranici Fondacije http://www.fbp.ba.

Obrasce (zahtjeve za kredit) zainteresovani mogu preuzeti i u općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu te udruženjima boračkih populacija koji će pružiti pomoć podnosiocima zahtjeva prilikom popunjavanja zahtjeva i prikupljanja potrebne dokumentacije.

Javni oglas i Obrazac zahtjeva možete preuzeti i ovdje klikom na ponuđeni link.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.