Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Vlada BPK Goražde i Ministarstvo za boračka pitanja
Potpisan Ugovor sa Savezom RVI „Sinovi Drine“ BPK Goražde
Datum: 21.05.2012.

Premijer BPK Goražde Emir Frašto potpisao je danas sa predsjednikom Saveza RVI Safetom Sijerčićem Ugovor o implementaciji projekta poboljšanja socijalnog statusa RVI na području BPK Goražde kojima je ukinuto ili umanjeno pravo na ličnu invalidninu u postupku revizije.

Za ublažavanje ovog gorućeg problema Skupština i Vlada BPK Goražde imala je razumijevanja. Pomoć je veoma značajna za pripadnike ove populacije, a prema riječima premijera Emira Frašta, socijalno stanje ove populacije u narednom periodu trebalo bi se poboljšati.

„Konkretno, ova pomoć će biti značajna da se njihov socijalni milje promijeni, da im ublaži nedaće koje su izazvane nekim drugim većim potresima. Bježim od te riječi da su to neki RVI koji su izašli iz prava ili su im prava na upitu,  a prije svega to je ta kategorija kojoj se želi pomoći kako bi ono osnovno mogli pružiti sebi i svojim porodicama- kazao je premijer BPK Emir Frašto.

U Savezu RVI  ističu  da su imali ogromne probleme vezano za procjenu i kvalitetnu ocjenu pripadnika RVI te smatraju da će do kraja godine ova materijalna pomoć koja im je dodijeljena od Vlade BPK popraviti egzistencijalni status članstva koji su izvedeni iz prava ili im je umanjen procenat invalidnosti u postupku revizije.

Ministarstvo za boračka pitanja aktivno je učestvovalo u rješavanju ovog problema, a ministar Dževad Adžem ovom prilikom kazao je da obećanje koje se da ovoj populaciji treba da se i ispoštuje.

„Mi pokazujemo primjerom da teret teškog života moramo snijeti svi zajedno i svi podjednako. Isto tako, pozitivne stvari koje se dešavaju moraju biti primaran cilj, kako Vlade BPK tako i svih stanovnika BPK“-istaknuo je ministar Dževad Adžem.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.