Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
NOVOSTI
Na gradskom groblju Kolijevke danas je obilježena druga godišnjica od smrti ratnog komandanta Mirsada Dragolja Mene,...
Datum: 21.11.2017.
Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u saradnji sa Udruženjem porodica šehida i poginulih boraca,...
Datum: 21.11.2017.
Ministarstvo za boračka pitanja BPK Goražde objavilo je Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje izgradnje, dogradnje...
Datum: 13.11.2017.
Krajem 2016. i početkom 2017. godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Ministarstvo za boračka pitanja započeli...
Datum: 10.11.2017.
Kontakt
1. Slavne višegradske brigade 2a,
73000 Goražde, BiH
Tel: ++ 387 38 224 263; 228 811
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: bizbpk@bih.net.ba
 
 
MINISTAR

Eniz HalilovicENIZ HALILOVIĆbachelor sociologije
Tel: ++ 387 38 224 263
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2011. BPK Goražde.