Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
NOVOSTI
Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković i predstavnik Društva za arhitektonsko projektovanje, trgovinu i usluge „ARING“ d.o.o....
Datum: 29.01.2018.
Još jedan program utroška sredstava u budžetu Ministarstva za boračka pitanja dobio je saglasnost Vlade Bosansko-podrinjskog...
Datum: 26.01.2018.
Među prvim programima utroška sredstava koje je Vlada usvojila na svojoj posljednjoj sjednici je i Program...
Datum: 25.01.2018.
Kontakt
1. Slavne višegradske brigade 2a,
73000 Goražde, BiH
Tel: ++ 387 38 224 263; 228 811
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: bizbpk@bih.net.ba
 
 
MINISTAR

Eniz HalilovicENIZ HALILOVIĆbachelor sociologije
Tel: ++ 387 38 224 263
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.