Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
NOVOSTI
Nakon okončanog postupka javne nabavke,  ministar za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Edin Aganović i  direktor firme...
Datum: 06.07.2021.
Na 92. redovnoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala je saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja za...
Datum: 02.07.2021.
Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala svoju 19. redovnu Izvještajnu...
Datum: 01.07.2021.
Obavještavaju se korisnici socijalnih davanja i boračke egzistencijalne naknade u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da je Ministarstvo...
Datum: 25.06.2021.
Kontakt
1. Slavne višegradske brigade 2a,
73000 Goražde, BiH
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

mr. EDIN AGANOVIĆ, dr.vet.med.
Tel: ++ 387 38 224 263
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: edin.aganovic@bpkg.gov.ba; edinaganovic@gmail.com

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.