Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva:
30.05.2018.
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
30.05.2018.
Tenderska dokumentacija prijevoz
30.05.2018.
VIII Anex 5 nacrt Ugovora-prevoz
30.05.2018.
VI Garancija
30.05.2018.
IV nacrt Izjave clan 50
30.05.2018.
IV nacrt Izjave clan 47.
30.05.2018.
IV Izjava 52
30.05.2018.
IV Izjava 45
30.05.2018.
III Obrazac za cijenu ponude-tabela
30.05.2018.
II OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE
Aktivnosti ministarstva
Kontakt
1. Slavne višegradske brigade 2a,
73000 Goražde, BiH
Tel: ++ 387 38 224 263; 228 811
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: bizbpk@bih.net.ba
 
 
MINISTAR

Eniz HalilovicENIZ HALILOVIĆbachelor sociologije
Tel: ++ 387 38 224 263
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.