Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva:
25.08.2022.
JAVNI POZIV za odobravanje novčane pomoći na ime nabavke udžbenika učenicima srednjih škola čiji roditelji imaju status pripadnika b/p na prostoru BPK Goražde za budžetsku 2022.godinu
27.07.2022.
Odluka o pokretanju javne nabavke Poziv za dostavu ponude Poziv za dostavu ponude Obrazac za ponudu Obrazac za cijenu ponude Izjava o ispunjenosti uslova Izjava o...
19.04.2022.
JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata i aktivnosti udruženja boračkih populacija i fondacija koje doprinose poboljšanju statusa boračkih populacija sa prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
18.01.2022.
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za finansiranje redovne djelatnosti udruženja boračkih populacija koja će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Ministarstva za boračka pitanja za 2022.godinu
18.01.2022.
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva i programa/projekata koji će se uvrstiti u program obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti odnosno finansirati/sufinansirati iz Budžeta Ministarstva za boračka...
14.01.2022.
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje određenih prava branilaca i članova njihovih porodica u 2022.godini utvrđenih Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u...
25.08.2021.
JAVNI POZIV za odobravanje novčane pomoći na ime nabavke udžbenika učenicima srednjih škola čiji roditelji imaju status pripadnika boračke populacije na prostoru Bosansko – podrinjskog kantona...
30.07.2021.
Poziv za dostavu ponude Obrazac za cijenu ponude Obrazac za cijenu ponude Tehnička specifikacija usluga Izjava iz clana 45 Izjava iz clana 52 Povjerljive informacije Garancija...
03.06.2021.
Tenderska dokumentacija Obavještenje o nabavci Obrazac za ponudu Obrazac za cijenu ponude Izjava iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama Izjava iz člana 47. Zakona o...
31.05.2021.
JAVNI POZIV za raspodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata i aktivnosti udruženja boračkih populacija i fondacija koje doprinose poboljšanju statusa boračkih populacija sa prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Aktivnosti ministarstva
Kontakt
1. Slavne višegradske brigade 2a,
73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 228 811; + 387 38 243 071
Fax: + 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

mr. EDIN AGANOVIĆ, dr.vet.med.
Tel/Fax: + 387 38 228 811
e-mail: edin.aganovic@bpkg.gov.ba; edinaganovic@gmail.com

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.