Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva:
12.06.2019.
Obavještenje- kratak sadržaj Javnog poziva
12.06.2019.
Javni oglas za raspodjelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata boračkih udruženja za 2019.godinu
12.06.2019.
Obrazac zahtjeva za raspodjelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata boračkih udruženja za 2019.g.
27.05.2019.
J A V N I O G L A S za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje određenih prava porodica šehida-poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca...
17.05.2019.
Tenderska dokumentacija prijevoz
17.05.2019.
Obavjestenje o nabavci usluga prijevoza
17.05.2019.
Obrazac za ponudu
17.05.2019.
III Obrazac za cijenu ponude
17.05.2019.
III Obrazac za cijenu ponude
17.05.2019.
IZJAVA iz cl. 45
Aktivnosti ministarstva
Kontakt
1. Slavne višegradske brigade 2a,
73000 Goražde, BiH
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

mr. EDIN AGANOVIĆ, dr.vet.med.
Tel: ++ 387 38 224 263
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: edin.aganovic@bpkg.gov.ba; edinaganovic@gmail.com

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.