Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva:
02.06.2023.
Program obilježavanja manifestacije “Grebak – put života” u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2023.godinu
27.04.2023.
Program – Dani otpora 2023.
10.10.2022.
ODLUKA o odobravanju novčanih sredstava na ime nabavke udžbenika djeci pripadnika boračkih populacija koja pohađaju srednje škole na području Kantona za budžetsku 2022.godinu.
21.03.2022.
Odluka o izboru izvođača dodatnih radova i radova koji nisu planirani u dovoljnoj količini Glavnim projektom rekonstrukcije Centralnog spomen obilježja branilaca Goražda u Goraždu II faza...
28.01.2022.
PLAN NABAVKI MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA BPK GORAŽDE ZA 2022. GODINU
08.10.2021.
ODLUKA o odobravanju novčanih sredstava na ime nabavke udžbenika djeci pripadniha boračkih populacija koji pohađaju srednje škole na području Kantona za budžetsku 2021. godinu
17.08.2021.
Tenderska dokumentacija za nabavku radova na izgradnji-rekonstrukciji Centralnog spomen obilježja Obavještenje o nabavci Obrazac za ponudu ; Aneks II Obrazac za cijenu ponude; Aneks III Obrazac...
Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.