Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva:
10.10.2022.
ODLUKA o odobravanju novčanih sredstava na ime nabavke udžbenika djeci pripadnika boračkih populacija koja pohađaju srednje škole na području Kantona za budžetsku 2022.godinu.
21.03.2022.
Odluka o izboru izvođača dodatnih radova i radova koji nisu planirani u dovoljnoj količini Glavnim projektom rekonstrukcije Centralnog spomen obilježja branilaca Goražda u Goraždu II faza...
28.01.2022.
PLAN NABAVKI MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA BPK GORAŽDE ZA 2022. GODINU
08.10.2021.
ODLUKA o odobravanju novčanih sredstava na ime nabavke udžbenika djeci pripadniha boračkih populacija koji pohađaju srednje škole na području Kantona za budžetsku 2021. godinu
17.08.2021.
Tenderska dokumentacija za nabavku radova na izgradnji-rekonstrukciji Centralnog spomen obilježja Obavještenje o nabavci Obrazac za ponudu ; Aneks II Obrazac za cijenu ponude; Aneks III Obrazac...
15.07.2021.
P R A V I L N I K O PROVOĐENJU ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA U MINISTARSTVU ZA BORAČKA PITANJA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
30.06.2021.
Plan sa izmjenama plana nabavki Ministarstva za boračka pitanja
Aktivnosti ministarstva
Kontakt
1. Slavne višegradske brigade 2a,
73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 228 811; + 387 38 243 071
Fax: + 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

mr. EDIN AGANOVIĆ, dr.vet.med.
Tel/Fax: + 387 38 228 811
e-mail: edin.aganovic@bpkg.gov.ba; edinaganovic@gmail.com

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.