Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva:
08.10.2021.
ODLUKA o odobravanju novčanih sredstava na ime nabavke udžbenika djeci pripadniha boračkih populacija koji pohađaju srednje škole na području Kantona za budžetsku 2021. godinu
17.08.2021.
Tenderska dokumentacija za nabavku radova na izgradnji-rekonstrukciji Centralnog spomen obilježja Obavještenje o nabavci Obrazac za ponudu ; Aneks II Obrazac za cijenu ponude; Aneks III Obrazac...
15.07.2021.
P R A V I L N I K O PROVOĐENJU ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA U MINISTARSTVU ZA BORAČKA PITANJA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
30.06.2021.
Plan sa izmjenama plana nabavki Ministarstva za boračka pitanja
24.06.2021.
Odluka o utvrđivanju prijedloga rang listi za raspodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata i zahtjeva udruženja boračkih populacija
07.04.2021.
PLAN NABAVKI MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA 2021. GODINU
06.10.2020.
ODLUKA o odobravanju novčanih sredstava na ime nabavke udžbenika djeci pripadnika boračkih populacija koja pohađaju srednje škole na području Kantona za budžetsku 2020. godinu
Aktivnosti ministarstva
Kontakt
1. Slavne višegradske brigade 2a,
73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 228 811; + 387 38 243 071
Fax: + 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

mr. EDIN AGANOVIĆ, dr.vet.med.
Tel/Fax: + 387 38 228 811
e-mail: edin.aganovic@bpkg.gov.ba; edinaganovic@gmail.com

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.