Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva:
23.12.2016.
Konacna RANG LISTA prioriteta u dodjeli sredstava za stambeno zbrinjavanje branilaca
15.12.2016.
Odluka o odabiru projekata i zahtijeva za izgradnju spomen obiljezja i uredjenje mezarja koji ce se finansirati (sufinansirati) iz Budzeta Ministarstva za boracka pitanja u 2016....
17.10.2016.
Odluka o odobravanju novcanih sredstava za nabavku udzbenika djeci pripadnika borackih populacija koja pohadjaju srednju skolu – skolska 2016-2017. godina
11.10.2016.
Rang lista za finansiranje-sufinansiranje zaposljavanja pripadnika borackih populacija 2016.
29.12.2015.
P R E L I M I N A R N A  L I S T A  korisnika za dodjelu sredstava na ime stambenog zbrinjavanja pripadnika...
21.10.2014.
Nacrt jedinstvene rang liste reda prvenstva za prodaju stanova u stambeno-poslovnom objektu Gradina
11.08.2014.
Program – Operacije Krug i Drina 2014.
13.05.2013.
Nacrt zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK Goražde
29.06.2012.
Odluka ministra za boračka pitanja o utvrđivanju prijedloga rang listi za dodjelu grant – sredstava
Aktivnosti ministarstva
Kontakt
1. Slavne višegradske brigade 2a,
73000 Goražde, BiH
Tel: ++ 387 38 224 263; 228 811
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: bizbpk@bih.net.ba
 
 
MINISTAR

Semso MuslicŠEMSO MUSLIĆ
ministar
Tel: ++ 387 38 224 263
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: semsomuslic75@gmail.com

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2011. BPK Goražde.