Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva:
30.06.2021.
Plan sa izmjenama plana nabavki Ministarstva za boračka pitanja
24.06.2021.
Odluka o utvrđivanju prijedloga rang listi za raspodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata i zahtjeva udruženja boračkih populacija
07.04.2021.
PLAN NABAVKI MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA 2021. GODINU
06.10.2020.
ODLUKA o odobravanju novčanih sredstava na ime nabavke udžbenika djeci pripadnika boračkih populacija koja pohađaju srednje škole na području Kantona za budžetsku 2020. godinu
02.10.2020.
ODLUKA o odobravanju novčanih sredstava na ime nabavke udžbenika djeci pripadnika boračkih populacija koja pohađaju srednje škole na području Kantona za budžetsku 2020. godinu
20.08.2020.
Obavještenje-nabavka udžbenika
04.08.2020.
Odluka o utvrdjivanju rang liste za dodjelu sredstava
04.08.2020.
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika za utvrdivanje prava na banjsko klimatsko lijecenje
09.07.2020.
Obrazac zahtjeva
09.07.2020.
Javni oglas za raspodjelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata boračkih udruženja
Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.