Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva:
30.01.2018.
OBAVJESTENJE – PROJEKTI BORACKIH POPULACIJA
06.12.2017.
Odluka o odabiru projekata za izgradnju i uredjenje spomen obiljezja i mezarja koji ce se finansirati iz Buzeta Ministarstva za boracka pitanja za 2017. godinu
11.10.2017.
O D L U K A o odobravanju novcanih sredstava na ime nabavke udzbenika djeci pripadnika borackih populacija koja pohadjaju srednje skole na podrucju Kantona za...
22.05.2017.
Obavjestenje borackim udruzenjima
10.04.2017.
Pogram – Dan Armije RBiH 2017
23.12.2016.
Konacna RANG LISTA prioriteta u dodjeli sredstava za stambeno zbrinjavanje branilaca
15.12.2016.
Odluka o odabiru projekata i zahtijeva za izgradnju spomen obiljezja i uredjenje mezarja koji ce se finansirati (sufinansirati) iz Budzeta Ministarstva za boracka pitanja u 2016....
17.10.2016.
Odluka o odobravanju novcanih sredstava za nabavku udzbenika djeci pripadnika borackih populacija koja pohadjaju srednju skolu – skolska 2016-2017. godina
11.10.2016.
Rang lista za finansiranje-sufinansiranje zaposljavanja pripadnika borackih populacija 2016.
29.12.2015.
P R E L I M I N A R N A  L I S T A  korisnika za dodjelu sredstava na ime stambenog zbrinjavanja pripadnika...
Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.