Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva:
21.10.2014.
Nacrt jedinstvene rang liste reda prvenstva za prodaju stanova u stambeno-poslovnom objektu Gradina
11.08.2014.
Program – Operacije Krug i Drina 2014.
13.05.2013.
Nacrt zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK Goražde
29.06.2012.
Odluka ministra za boračka pitanja o utvrđivanju prijedloga rang listi za dodjelu grant – sredstava
29.06.2012.
P R O G R A M manifestacije „Grebak – put života“ za 2012.godinu
16.03.2012.
Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija iz Sarajeva 20.03.2012.godine objavljuje Javni oglas za dodjelu kreditnih sredstava pripadnicima boračkih populacija. Javni oglas...
Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.