Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva:
24.06.2021.
Odluka o utvrđivanju prijedloga rang listi za raspodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata i zahtjeva udruženja boračkih populacija
07.04.2021.
PLAN NABAVKI MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA 2021. GODINU
06.10.2020.
ODLUKA o odobravanju novčanih sredstava na ime nabavke udžbenika djeci pripadnika boračkih populacija koja pohađaju srednje škole na području Kantona za budžetsku 2020. godinu
02.10.2020.
ODLUKA o odobravanju novčanih sredstava na ime nabavke udžbenika djeci pripadnika boračkih populacija koja pohađaju srednje škole na području Kantona za budžetsku 2020. godinu
20.08.2020.
Obavještenje-nabavka udžbenika
04.08.2020.
Odluka o utvrdjivanju rang liste za dodjelu sredstava
04.08.2020.
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika za utvrdivanje prava na banjsko klimatsko lijecenje
09.07.2020.
Obrazac zahtjeva
09.07.2020.
Javni oglas za raspodjelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata boračkih udruženja
09.06.2020.
Tenderska dokumentacija- prijevoz Izmjene Tenderske dokumentacije I Obavještenje o nabavci II Obrazac za ponudu III Obrazac za cijenu ponude IV IZJAVA IZ ČLANA 45 V IZJAVA IZ ČLANA 47 VI IZJAVA IZ...
Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.