Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva:
31.10.2017.
Obrazac
11.10.2017.
O D L U K A o odobravanju novcanih sredstava na ime nabavke udzbenika djeci pripadnika borackih populacija koja pohadjaju srednje skole na podrucju Kantona za...
22.08.2017.
Javni poziv za dodjelu novcane pomoci za nabavku udzbenika za ucenike srednjih skola ciji roditelji imaju status pripadnika boracke populacije
22.08.2017.
Obrazac- udzbenici za pripadnike borackih populacija
02.08.2017.
Poziv za dostavljanje ponuda za pruzanje usluga banjsko-klimatskog lijecenja
11.07.2017.
Odluka ministra za boracka pitanja o utvrdjivanju rang liste za raspodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata udruzenja borackih populacija za 2017.godinu
22.05.2017.
Obavjestenje borackim udruzenjima
22.05.2017.
Javni oglas za raspodjelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata borackih udruzenja za 2017.
17.05.2017.
Tenderska dokumentacija Konkurentski zahtjev OBAVJESTENJE O NABAVCI II Obrazac za ponudu III Obrazac za cijenu ponude IV Izjava iz člana 45. IV Izjava iz člana 47....
03.02.2017.
NACRT ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BRANILACA I CLANOVA NJIHOVIH PORODICA U BOSANSKO – PODRINJSKOM KANTONU GORAZDE
Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.