Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva:
22.10.2015.
Javni poziv – izgradnja spomen obiljezja i uredjenje mezarja 2015 Obrazac zahtjeva – izgradnja spomen obiljezja i uredjenje mezarja
25.08.2015.
Tenderska dokumentacija: Odluka o pokretanju postupka Obavjestenje o nabavci Konkurentski zahtjev Aneks 1 – Obrazac za dostavljanje ponude Aneks 2 – Obrazac za cijenu ponude Aneks...
10.06.2015.
LISTA PRIJEDLOGA PROJEKATA za finansiranje/sufinansiranje zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika boračkih populacija sa prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
10.06.2015.
O D L U K A o utvrđivanju prijedloga rang listi za dodjelu grant – sredstava
13.04.2015.
Anex Ugovora o pružanju usluga prijevoza vojnih invalida i članova porodica šehida i poginulih boraca sa prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Garancija za izvršenje ugovora Konkurentski zahtjev...
13.04.2015.
PLAN NABAVKI MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA BPK GORAŽDE ZA 2015. GODINU
03.10.2014.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratna bespovratna sredstva za rješavanje stambenih potreba pripadnika boračkih populacija
03.10.2014.
Obrazac zahtjeva za odobravanje jednokratnih bespovratnih sredstava za stambeno zbrinjavanje boračkih populacija
16.09.2014.
Javni oglas za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za stimulisanje zapošljavanja i samozapošljavanj pripadnika boračke populacije
16.09.2014.
Obrazac za udruženja Obrazac za pravna lica d.d. i d.o.o. Obrazac za samostalne poljoprivrednike Obrazac za SZR Obrazac za fizička lica
Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.