Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva:
31.10.2012.
Obrazac za prijavu na Javni poziv
29.06.2012.
Odluka ministra za boračka pitanja o utvrđivanju prijedloga rang listi za dodjelu grant – sredstava
29.06.2012.
P R O G R A M manifestacije „Grebak – put života“ za 2012.godinu
16.04.2012.
J A V N I P O Z I V za podnošenje inicijativa, prijedloga i zahtjeva koji će se uvrstiti u program obilježavanja značajnih događaja i...
Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.