Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva:
08.08.2014.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva i programa za finansiranje/ sufinansiranje izgradnje  spomen obilježja i uređenja mezarja i grobalja
08.08.2014.
Aplikacioni obrazac za dodjelu sredstava za uređenje spomen obilježja i mezarja
14.05.2014.
O B A V J E Š T E NJ E o incijativi za izgradnju stanova za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija metodom udruživanja sredstava
14.05.2014.
Upitnik za izgradnju stana putem ličnog učešća-sufinansiranja
25.03.2014.
Obavještenje o izmjenama i dopunama Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za uvrštenje na jedinstvenu listu reda prvenstva za kupovinu 42 potkrovna stana u naselju Vitkovići čiji...
25.03.2014.
Izmjene i dopune Javnog poziva
21.03.2014.
Obrazac -potkrovni stanovi
12.02.2014.
Javni oglas_Ostvarivanje prava na pomoć po Zakonu o dopunskim pravima branilaca u BPK Goražde za 2014. godinu
19.11.2012.
J A V N I  O G L A S  za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za stimulisanje zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika boračkih populacija sa prostora BPK...
Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.