Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva:
02.08.2017.
Poziv za dostavljanje ponuda za pruzanje usluga banjsko-klimatskog lijecenja
11.07.2017.
Odluka ministra za boracka pitanja o utvrdjivanju rang liste za raspodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata udruzenja borackih populacija za 2017.godinu
22.05.2017.
Obavjestenje borackim udruzenjima
22.05.2017.
Javni oglas za raspodjelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata borackih udruzenja za 2017.
17.05.2017.
Tenderska dokumentacija Konkurentski zahtjev OBAVJESTENJE O NABAVCI II Obrazac za ponudu III Obrazac za cijenu ponude IV Izjava iz člana 45. IV Izjava iz člana 47....
03.02.2017.
NACRT ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BRANILACA I CLANOVA NJIHOVIH PORODICA U BOSANSKO – PODRINJSKOM KANTONU GORAZDE
23.12.2016.
Konacna RANG LISTA prioriteta u dodjeli sredstava za stambeno zbrinjavanje branilaca
07.11.2016.
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda-nabavka radova–izrada i ugradnja šehidskih nišana za poginule pripadnike OS ARBiH koji su ukopani na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Anex 1-Obrazac za...
07.11.2016.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva i programa za finansiranje/sufinansiranjeizgradnje spomen obilježja,uređenja mezarja i grobalja
07.11.2016.
Obrazac za finansiranje-sufinansiranje uređenja mezarja i grobalja
Aktivnosti ministarstva
Kontakt
1. Slavne višegradske brigade 2a,
73000 Goražde, BiH
Tel: ++ 387 38 224 263; 228 811
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: bizbpk@bih.net.ba
 
 
MINISTAR

mr. EDIN AGANOVIĆ, dr.vet.med.
Tel: ++ 387 38 224 263
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: edin.aganovic@bpkg.gov.ba; edinaganovic@gmail.com

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.