Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva:
21.10.2014.
Nacrt jedinstvene rang liste reda prvenstva za prodaju stanova u stambeno-poslovnom objektu Gradina
11.08.2014.
Program – Operacije Krug i Drina 2014.
13.05.2013.
Nacrt zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK Goražde
29.06.2012.
Odluka ministra za boračka pitanja o utvrđivanju prijedloga rang listi za dodjelu grant – sredstava
29.06.2012.
P R O G R A M manifestacije „Grebak – put života“ za 2012.godinu
16.03.2012.
Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija iz Sarajeva 20.03.2012.godine objavljuje Javni oglas za dodjelu kreditnih sredstava pripadnicima boračkih populacija. Javni oglas...
webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.