Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Ministarstvo za finansije BPK Goražde
Uplaćena finansijska sredstva korisnicima socijalnih davanja i boračke egzistencijane naknade za mart u ukupnom iznosu od 260.200 KM
Datum: 26.04.2021.

Obavještavaju se korisnici socijalnih davanja i boračke egzistencijalne naknade u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da je Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas, 26.04.2021.godine izvršilo uplatu finansijskih sredstava na ime naknada za mjesec mart 2021.godine koje se odnose na: stalnu novčanu pomoć u iznosu od 38.999,50 KM, dječiji doplatak u iznosu od 26.317,50 KM, žene majke koje nisu u radnom odnosu i treće dijete u iznosu od 133.455,69KM te egzistencijalnu naknadu za demobilisane borce u iznosu od 61.428,00 KM.

Po osnovu naknada propisanim  Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom te Zakonom o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica BPK Goražda za mjesec mart 2021. godine, izdvojena i krajnim korisnicima na račune banaka uplaćena su finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 260.200,69 KM.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.