Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva:
31.10.2012.
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva i programa za finansiranje/sufinansiranje izgradnje spomen obilježja,uređenja mezarja i grobalja
31.10.2012.
Obrazac za prijavu na Javni poziv
29.06.2012.
Odluka ministra za boračka pitanja o utvrđivanju prijedloga rang listi za dodjelu grant – sredstava
29.06.2012.
P R O G R A M manifestacije „Grebak – put života“ za 2012.godinu
16.04.2012.
J A V N I P O Z I V za podnošenje inicijativa, prijedloga i zahtjeva koji će se uvrstiti u program obilježavanja značajnih događaja i...
webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.